Υποτροφίες στην Αγγλία


Υποτροφίες στην ΑγγλίαΟι Υποτροφίες στην Αγγλία, οι διάφορες επιχορηγήσεις και τα ειδικά βοηθήματα (π.χ. scholarships, fellowships, studentships, bursaries) είναι ένας ακόμα τρόπος χρηματοδότησης των σπουδών σας. Οι περισσότερες υποτροφίες στην Αγγλία απευθύνονται σε φοιτητές που ακολουθούν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Δηλαδή χορηγούνται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που στοχεύουν σε ένα πτυχίο Μάστερ (Masters degree) ή Διδακτορικό (Ph.D.). Τα ποσά των υποτροφιών και οι αντίστοιχες προϋποθέσεις μπορεί να ποικίλουν. Επίσης, ορισμένες εταιρίες ή οργανισμοί σε συνεργασία με Βρετανικά Πανεπιστήμια προσφέρουν ειδικές υποτροφίες στην Αγγλία τύπου mentoring με την απαραίτητη προϋπόθεση ο απόφοιτος να εργαστεί για 1 χρόνο μετά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών. Η υποτροφία αυτού του τύπου είναι βέβαια πολύ συμφέρουσα αφού δίνεται η ευκαιρία για εργασία με ικανοποιητικές απολαβές.

Προφανώς δεν είναι εύκολο για κάποιο φοιτητή να εξασφαλίσει μια οποιαδήποτε υποτροφία. Στην αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να πείσει ότι αξίζει τη συγκεκριμένη υποτροφία. Παρόλα αυτά, επειδή η σχολή μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον τομέα, μπορούμε να ερευνήσουμε τις διαθέσιμες υποτροφίες και να σας ενημερώσουμε. Έχουμε επίσης τη δυνατότητα να κάνουμε εκ μέρους σας την αίτηση για κάποια υποτροφία με σχετικά καλές πιθανότητες επιτυχίας.

Υποτροφίες στην Αγγλία από το Πανεπιστήμιο Warwick

Tο Πανεπιστήμιο του Warwick, προσφέρεi 50 Υποτροφίες στην Αγγλία για την υλοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών Μάστερ για προγράμματα που θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2015. Οι υποτροφίες συνολικού ύψους 500.000 λιρών τουλάχιστο θα δοθούν σε ισάριθμους φοιτητές από την Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική, την Τουρκία ή τη Συρία στο αντικείμενο της προτίμησής τους. Πιο συγκεκριμένα:

  • 15 υποψήφιοι θα έχουν έκπτωση 50% στα δίδακτρά τους
  • άλλοι 15 υποψήφιοι θα έχουν έκπτωση ύψους 35%
  • οι υπόλοιποι 20 θα έχουν έκπτωση 20% στα δίδακτρα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία μέχρι 20 Μαΐου 2015 στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, εδώ. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέσα τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου 2015.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν ένα πολύ καλό ακαδημαϊκό υπόβαθρο (ισοδύναμο με το Βρετανικό First Class Honours Degree).

Άλλες Υποτροφίες

Οι παγκόσμιες υποτροφίες Chevening της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν να καλύψουν το πλήρες κόστος των σπουδών και προσφέρονται σε πάνω από 110 χώρες. Οι προθεσμία για αίτηση για αυτή την υποτροφία αυτή είναι συνήθως μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Παρακαλούμε ελέγξτε την ιστοσελίδα Chevening για περισσότερες πληροφορίες.

Μπορείτε τέλος να δείτε χρήσιμες πληροφορίες για υποτροφίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη σελίδα που θα οδηγηθείτε θα πρέπει να επιλέξετε αναζήτηση για “Fellowship Programmes”.

Γράψτε ένα σχόλιο