έρευνα


Ερευνητικές προτάσεις στην Αγγλία

Τι έχει σημασία για τις ερευνητικές προτάσεις στην Αγγλία; Η σύνταξη κι η υποβολή μιας ερευνητικής πρότασης ή ερευνητικής εργασίας (research proposal) για μεταπτυχιακό (π.χ. Masters) ή διδακτορικό (Ph.D.) σε Βρετανικό πανεπιστήμιο απαιτεί μεγάλη προσοχή στις λεπτομέρειες, σωστή διατύπωση, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και ασφαλώς πρωτοτυπία. Όταν υποβάλλει κάποιος φοιτητής μια ερευνητική πρόταση σε ένα […]