πτυχίο


Διπλώματα αγγλικών για σπουδές

Στην παρακάτω λίστα, οι υποψήφιοι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν για μερικά από τα πιο διαδεδομένα αποδεκτά διπλώματα αγγλικών για σπουδές στο εξωτερικό. Από τα πτυχία αυτά, το IELTS αποτελεί συνήθως την καλύτερη επιλογή, αν επιθυμείτε να σπουδάσετε στην Αγγλία. Στις εξετάσεις του IELTS η βαθμολογία θα πρέπει να κυμαίνεται από 5.5 έως 7 στα 9 […]


Αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών

Η σχολή μας μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε τα Αγγλικά σας ή να αποκτήσετε κάποιο από τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών για σπουδές στο εξωτερικό. Σημειώστε ότι για να γίνετε δεκτοί σε Βρετανικό Πανεπιστήμιο πρέπει να διαθέτετε το κατάλληλο δίπλωμα αγγλικών κατά περίπτωση (π.χ. IELTS). Μπορείτε να δείτε μία πλήρη λίστα με τα αποδεκτά πτυχία […]


Αναβάθμιση πτυχίου

Τι είναι Αναβάθμιση πτυχίου; Οι υποψήφιοι φοιτητές που απευθύνονται σε μας, αποκτούν μελλοντικά ένα πανεπιστημιακό πτυχίο πλήρως αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις άλλων νέων που επικοινωνούν μαζί μας διότι επιθυμούν να αναβαθμίσουν τα πτυχία ή τα διπλώματα που ήδη κατέχουν. Στόχος των νέων αυτών είναι να αποκτήσουν […]