Προπαρασκευαστικό έτος στην Αγγλία


Το προπαρασκευαστικό έτος στην Αγγλία (Foundation) ονομάζεται μερικές φορές και Bridging Course ή Access Course. Το Foundation είναι ένα εισαγωγικό πρόγραμμα σπουδών που γεφυρώνει το κενό ανάμεσα στα ακαδημαϊκά προσόντα που έχετε και σε αυτά που χρειάζεστε προκειμένου να εισαχθείτε σε κάποιο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία, Σκωτία, ή Ουαλία). Το Foundation εξυπηρετεί κυρίως τους υποψήφιους φοιτητές άνω των 21 χρόνων (mature students) που δε μπορούν να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κλασσική διαδικασία των GCE A Levels ή εκείνους που προέρχονται από το εξωτερικό και πρέπει να αποκτήσουν κάποιες επιπλέον δεξιότητες. Τα προπαρασκευαστικά προγράμματα διαρκούν ένα έτος και προσφέρονται από τα Βρετανικά πανεπιστήμια στους υποψήφιους φοιτητές. Τα Πανεπιστήμια χρεώνουν δίδακτρα για τα προγράμματα Foundation, τα οποία όμως μπορείτε να τα αποφύγετε αν πάρετε φοιτητικό δάνειο. Η σχολή Anglia Foundation προσφέρει τέτοια προγράμματα στην Ελλάδα για τα περισσότερα αντικείμενα σπουδών, σε συνεργασία με κορυφαία Βρετανικά Ιδρύματα. Ασφαλώς, μπορείτε πάντα να επιλέξετε να πραγματοποιήσετε το προπαρασκευαστικό έτος Foundation στην Αγγλία – με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλίσετε θέση στο Πανεπιστήμιο.

Προπαρασκευαστικό έτος στην Αγγλία-Winter Foundation Programme

Το Χειμερινό Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα (Winter Foundation Programme) λαμβάνει μέρος από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο. Τα μαθήματα γίνονται από Δευτέρα έως Παρασκευή, συνήθως πρωινές ώρες και διαρκούν 4-5 ώρες την ημέρα. Τα μαθήματα που γίνονται είναι τα εξής: Αγγλικά, Προετοιμασία IELTS, Δεξιότητες Σπουδών (Study Skills), Πληροφορική (Computing), δύο μαθήματα κατεύθυνσης (ανάλογα με το αντικείμενο σπουδών) και ένα μάθημα ελεύθερης επιλογής. Ο τρόπος βαθμολογίας του Foundation Programme προκύπτει ως εξής: Το 40% του βαθμού από τη συμμετοχή και τις εργασίες (projects), το 10% από τις εξετάσεις εξαμήνου (Midterm) και το 50% από τις τελικές εξετάσεις (Finals). Τα κριτήρια για την εισαγωγή των υποψηφίων από το Εισαγωγικό Πρόγραμμα στο Α’ ‘Ετος είναι τα εξής: Α) Η συνολική βαθμολογία στο Προπαρασκευαστικό έτος Foundation (Foundation Course) πρέπει να είναι από Pass δηλαδή 40%, έως Excellent δηλαδή 80%. Β) Τα περισσότερα πανεπιστήμια ζητούν και τις εξετάσεις του IELTS (η βαθμολογία θα πρέπει να κυμαίνεται από 5.5 έως 7 στα 9).

Γράψτε ένα σχόλιο