Διπλώματα αγγλικών για σπουδές


Διπλώματα αγγλικών για σπουδές - IELTSΣτην παρακάτω λίστα, οι υποψήφιοι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν για μερικά από τα πιο διαδεδομένα αποδεκτά διπλώματα αγγλικών για σπουδές στο εξωτερικό. Από τα πτυχία αυτά, το IELTS αποτελεί συνήθως την καλύτερη επιλογή, αν επιθυμείτε να σπουδάσετε στην Αγγλία. Στις εξετάσεις του IELTS η βαθμολογία θα πρέπει να κυμαίνεται από 5.5 έως 7 στα 9 για να έχετε αυξημένες πιθανότητες εισαγωγής σε Πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε περίπτωση που διαθέτετε κάποιο άλλο πτυχίο αγγλικής γλώσσας (π.χ. Cambridge Certificate in Advanced English ή Michigan Proficieny) μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως επιπρόσθετο προσόν, όμως δε θα αποφύγετε τις εξετάσεις του IELTS ή του TOEFL. Επομένως, αν σκοπεύετε να σπουδάσετε στο εξωτερικό και ειδικότερα στη Βρετανία, είναι ασφαλέστερο (και οικονομικότερο) να προετοιμαστείτε εγκαίρως για το IELTS, το TOEFL ή κάποιο άλλο από τα αποδεκτά διπλώματα αγγλικών για σπουδές της παρακάτω λίστας.

Γράψτε ένα σχόλιο