αναβάθμιση


Αναβάθμιση πτυχίου

Τι είναι Αναβάθμιση πτυχίου; Οι υποψήφιοι φοιτητές που απευθύνονται σε μας, αποκτούν μελλοντικά ένα πανεπιστημιακό πτυχίο πλήρως αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις άλλων νέων που επικοινωνούν μαζί μας διότι επιθυμούν να αναβαθμίσουν τα πτυχία ή τα διπλώματα που ήδη κατέχουν. Στόχος των νέων αυτών είναι να αποκτήσουν […]