Μαθήματα


Διπλώματα αγγλικών για σπουδές

Στην παρακάτω λίστα, οι υποψήφιοι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν για μερικά από τα πιο διαδεδομένα αποδεκτά διπλώματα αγγλικών για σπουδές στο εξωτερικό. Από τα πτυχία αυτά, το IELTS αποτελεί συνήθως την καλύτερη επιλογή, αν επιθυμείτε να σπουδάσετε στην Αγγλία. Στις εξετάσεις του IELTS η βαθμολογία θα πρέπει να κυμαίνεται από 5.5 έως 7 στα 9 […]


Αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών

Η σχολή μας μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε τα Αγγλικά σας ή να αποκτήσετε κάποιο από τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών για σπουδές στο εξωτερικό. Σημειώστε ότι για να γίνετε δεκτοί σε Βρετανικό Πανεπιστήμιο πρέπει να διαθέτετε το κατάλληλο δίπλωμα αγγλικών κατά περίπτωση (π.χ. IELTS). Μπορείτε να δείτε μία πλήρη λίστα με τα αποδεκτά πτυχία […]


Μαθήματα UKCAT

Τα μαθήματα UKCAT σας βοηθούν να αποκτήσετε το δίπλωμα UKCAT σε περίπτωση που σαν ενδιαφέρουν οι σπουδές ιατρικής ή οδοντιατρικής στην Αγγλία. Το UKCAT (UK Clinical Aptitude Test) βοηθά τα πανεπιστήμια να επιλέξουν μεταξύ των πολυάριθμων, καταρτισμένων υποψηφίων για ιατρικά και οδοντιατρικά προγράμματα. Βοηθά να εξασφαλιστεί ότι οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν διαθέτουν τις απαραίτητες κριτικές ικανότητες και […]


Μαθήματα IELTS

Τα μαθήματα IELTS σας βοηθούν να αποκτήσετε το δίπλωμα IELTS εύκολα και χωρίς πολλά έξοδα. Το δίπλωμα International English Language Testing System είναι το δημοφιλέστερο για την αγγλική γλώσσα. Το 2007, σχεδόν 1 εκατομμύριο εξεταζόμενοι σε όλον τον κόσμο επέλεξαν το IELTS προκειμένου να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στα αγγλικά. Για σπουδές ή καριέρα στην […]