Αναβάθμιση πτυχίου


Τι είναι Αναβάθμιση πτυχίου; Οι υποψήφιοι φοιτητές που απευθύνονται σε μας, αποκτούν μελλοντικά ένα πανεπιστημιακό πτυχίο πλήρως αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις άλλων νέων που επικοινωνούν μαζί μας διότι επιθυμούν να αναβαθμίσουν τα πτυχία ή τα διπλώματα που ήδη κατέχουν. Στόχος των νέων αυτών είναι να αποκτήσουν τελικά ένα πλήρως αναγνωρισμένο πτυχίο. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι οι πτυχιούχοι ορισμένων ΤΕΙ, που επιθυμούν Αναβάθμιση πτυχίου ώστε αυτά να γίνουν ισότιμα με πτυχία μηχανικών. Άλλη περίπτωση είναι οι πτυχιούχοι Αναβάθμιση πτυχίου ΤΕΙαγγλικών κολεγίων που στοχεύουν σε μια αναβάθμιση που θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν ένα αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο.

Αναβάθμιση πτυχίου – Απαραίτητες ενέργειες

Πολλοί απόφοιτοι που έχουν σπουδάσει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό απευθύνονται σε μας προκειμένου να τους βοηθήσουμε να πετύχουν Αναβάθμιση πτυχίου. Ασφαλώς κάθε περίπτωση είναι ιδιαίτερη. Οι ενέργειες που απαιτούνται δεν είναι πάντα οι ίδιες.

Μεταγραφή (Μετεγγραφή) σε άλλο Πανεπιστήμιο

Πολλοί φοιτητές για δικούς τους λόγους επιθυμούν να πάρουν μεταγραφή από ένα τμήμα Βρετανικού Πανεπιστημίου σε κάποιο άλλο τμήμα του ίδιου Πανεπιστημίου ή ακόμα και σε διαφορετικό Πανεπιστήμιο. Αυτή η μεταγραφή ή μετεγγραφή θεωρείται ειδική περίπτωση αναβάθμισης αφού συνήθως ο στόχος είναι ένα καλύτερο πτυχίο.

Η σχολή Anglia Foundation μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά με τις ενέργειες που που πρέπει να γίνουν κατά περίπτωση ώστε να αναβαθμίσετε το το πτυχίο σας ή να πάρετε κάποια μεταγραφή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα ή τηλεφωνήστε μας.

 

Γράψτε ένα σχόλιο