Ερευνητικές προτάσεις στην Αγγλία


Τι έχει σημασία για τις ερευνητικές προτάσεις στην Αγγλία; Η σύνταξη κι η υποβολή μιας ερευνητικής πρότασης ή ερευνητικής εργασίας (research proposal) για μεταπτυχιακό (π.χ. Masters) ή διδακτορικό (Ph.D.) σε Βρετανικό πανεπιστήμιο απαιτεί μεγάλη προσοχή στις λεπτομέρειες, σωστή διατύπωση, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και ασφαλώς πρωτοτυπία. Όταν υποβάλλει κάποιος φοιτητής μια ερευνητική πρόταση σε ένα Πανεπιστήμιο της Αγγλίας στην πραγματικότητα ανταγωνίζεται κάποιες άλλες προτάσεις. Προκειμένου να ξεχωρίσει μία πρόταση, πρέπει να είναι φανερό ότι αξίζει να υλοποιηθεί και είναι καλύτερη από αρκετές άλλες. Όσο καλύτερη είναι η ερευνητική σας πρόταση, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχετε να γίνετε αποδεκτοί ως μεταπτυχιακοί φοιτητές σε πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ερευνητικές προτάσεις στην Αγγλία

Ερευνητικές προτάσεις στην Αγγλία – Μυστικά

Κατά την υποβολή αίτησης για ερευνητικές προτάσεις ή ακόμα και για υποτροφίες σπουδών, αναμένεται από εσάς να
παραδώσετε μια λεπτομερή και ακριβή περιγραφή της μελέτης ή της έρευνας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε προηγούμενες μελέτες ή ερευνητικά έργα που είναι σχετικά. Σκοπός κάθε σωστής πρότασης είναι να διασφαλιστεί ότι ο υποψήφιος έχει ήδη κάνει αρκετή προεργασία κι έρευνα στον τομέα ενδιαφέροντος. Οι ερευνητικές προτάσεις συνήθως εμπεριέχουν το βιογραφικό του υποψήφιου ερευνητή. Για παράδειγμα, μια ερευνητική πρόταση στον τομέα της βιολογίας, δύσκολα μπορεί να υποστηριχθεί από έναν απλό μαθηματικό. Κάθε υποψήφιος πρέπει να έχει σκεφθεί σε βάθος τα ζητήματα που προκύπτουν και να είναι σε θέση να παρέχει κάτι περισσότερο από μια σφαιρική περιγραφή του θέματος που σκοπεύει να ερευνήσει. Οι ερευνητικές προτάσεις δεν είναι σταθερά σχέδια. Κανείς δε μπορεί να προβλέψει τα ευρήματα κάποιου εκ των προτέρων ή να είναι σταθερός σε ένα επιχείρημα, δεδομένου ότι η έρευνα αναπόφευκτα θα αλλάξει ή ίσως θα ανατρέψει τις αρχικές εκτιμήσεις. Δεν υπάρχει σταθερή φόρμουλα για τη σύνταξη μιας πρότασης. Παρόλα αυτά, στόχος του ερευνητή είναι να πείσει ότι έχει εντοπίσει ένα ενδιαφέρον επιστημονικό ζήτημα ή πρόβλημα και ότι διαθέτει τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο όσο και την προσέγγιση για την διερεύνησή του μέσα σε ένα ρεαλιστικό χρονικό πλαίσιο. Τελικά με την έρευνά σας, αναμένεται να προσθέσετε μια νέα διάσταση στον τομέα.

Ερευνητικές προτάσεις στην Αγγλία – Καθοδήγηση

Η σχολή Anglia Foundation διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία για να βοηθήσει και να υποστηρίξει τους φοιτητές προκειμένου να συντάξουν αποτελεσματικά τις ερευνητικές προτάσεις τους. Πολλοί υποψήφιοι διδάκτορες ή μεταπτυχιακοί φοιτητές απευθύνθηκαν σε μας και οι ερευνητικές τους προτάσεις έγιναν αποδεκτές. Για περισσότερα στοιχεία, επικοινωνήστε μαζί μας.

Γράψτε ένα σχόλιο