Μαθήματα UKCAT


Τα μαθήματα UKCAT σας βοηθούν να αποκτήσετε το δίπλωμα UKCAT σε περίπτωση που σαν ενδιαφέρουν οι σπουδές ιατρικής ή οδοντιατρικής στην Αγγλία. Το UKCAT (UK Clinical Aptitude Test) βοηθά τα πανεπιστήμια να επιλέξουν μεταξύ των πολυάριθμων, καταρτισμένων υποψηφίων για ιατρικά και οδοντιατρικά προγράμματα. Βοηθά να εξασφαλιστεί ότι οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν διαθέτουν τις απαραίτητες κριτικές ικανότητες και την επαγγελματική συμπεριφορά που απαιτείται για τους νέους ιατρούς και οδοντιάτρους ώστε να οδηγηθούν σε μια επιτυχημένη καριέρα.

Το UKCAT δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένη ύλη ή καθορισμένο επιστημονικό περιεχόμενο. Εστιάζει στην αξιολόγηση των νοητικών ικανοτήτων και άλλων δυνατοτήτων των υποψηφίων.

Το τεστ δίνεται σε υπολογιστή σε ειδικό εξεταστικό κέντρο στην Αθήνα και διεξάγεται με ραντεβού από αρχές Ιουλίου έως τις πρώτες μέρες Οκτωβρίου κάθε έτους. Κάθε εξεταζόμενος δέχεται διαφορετικές ερωτήσεις από μια τεράστια συλλογή μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή κι έτσι η εξέταση μπορεί να γίνει σε διαφορετικό χρόνο. Παρόλο που τα θέματα είναι διαφορετικά, η βαθμολογία που προκύπτει θεωρητικά είναι αυτή που θα αντιστοιχούσε ακόμη κι αν τα θέματα ήταν ακριβώς τα ίδια. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται το να εξετάζονται εκατοντάδες υποψήφιοι σε 2-3 μόνο υπολογιστές (που βρίσκονται σε ειδικό κέντρο στην Αθήνα) οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με το κεντρικό σύστημα στο εξωτερικό. Το τεστ δίνεται μία φορά μόνο (δεν υπάρχει δυνατότητα επανεξέτασης) το καλοκαίρι ή φθινόπωρο πριν τις αιτήσεις UCAS για εισαγωγή των υποψηφίων στα Βρετανικά πανεπιστήμια.

Η επίδοση στο τεστ UKCAT είναι σημαντική διότι συνυπολογίζεται με άλλα προσόντα του υποψηφίου. Δεδομένου ότι η ζήτηση για θέσεις στις ιατρικές σχολές της Βρετανίας είναι πολύ μεγαλύτερη της προσφοράς, πολλοί υποψήφιοι δυστυχώς μένουν εκτός. Συχνά ο λόγος για την μη προσφορά θέσης είναι το χαμηλό ή μέτριο σκορ στο UKCAT.

Γράψτε ένα σχόλιο