Βασικό πακέτο “Σπουδές στην Αγγλία”


Η μεγαλύτερη πλειοψηφία των υποψήφιων φοιτητών που επιθυμούν να σπουδάσουν στην Αγγλία, τη Σκωτία ή την Ουαλία επιλέγει το βασικό πακέτο υπηρεσιών “Σπουδές στην Αγγλία”. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη λύση που εξυπηρετεί τις βασικές ανάγκες κάθε φοιτητή και γονέα. Το πλήρες αυτό πακέτο περιλαμβάνει:

  • Καθοδήγηση σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές σπουδών, ανάλογα με τις ανάγκες, τις δυνατότητες αλλά και τις επιθυμίες του κάθε υποψηφίου. Αυτό το στάδιο είναι πολύ σημαντικό για τη σταδιοδρομία κάθε φοιτητή εφόσον υπάρχουν πολλά διαθέσιμα προγράμματα σπουδών σε διαφορετικά Πανεπιστήμια.
  • Διεκπεραίωση των αιτήσεων εισαγωγής σε όσα Πανεπιστήμια έχουν επιλεγεί. Ο κάθε υποψήφιος φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μέχρι 5 Πανεπιστήμια. Η σχολή μας μπορεί να ετοιμάσει τις αιτήσεις και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα με πολύ καλύτερα αποτελέσματα.
  • Εξασφάλιση στέγης (φοιτητικού δωματίου) σε φοιτητική εστία στην Αγγλία.
  • Αιτήσεις για φοιτητικό δάνειο (student loan) και φοιτητικό επίδομα (student grant) ώστε ο ενδιαφερόμενος να μην επιβαρυνθεί οικονομικά.

Για περισσότερες πληροφορίες για το βασικό μας πακέτο υπηρεσιών “Σπουδές στην Αγγλία” ή για οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Γράψτε ένα σχόλιο