δωμάτιο


Φοιτητικές εστίες στην Αγγλία

Οι Φοιτητικές Εστίες στην Αγγλία είναι πολύ οργανωμένες. Τα περισσότερα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου παρέχουν ένα δωμάτιο φοιτητικής εστίας στους πρωτοετείς φοιτητές με την προϋπόθεση ότι θα συμπληρώσουν έγκαιρα την αίτησή τους. Υπάρχουν πανεπιστήμια που αδυνατούν να στεγάσουν όλους τους φοιτητές, έχουν όμως συμβουλευτικές υπηρεσίες που βοηθούν τους φοιτητές στη διαδικασία εύρεσης στέγης μέσω ενός […]