Προπτυχιακά


Bachelor στην Αγγλία

Τι είναι το Πτυχίο Bachelor στην Αγγλία; Οι προπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία (undergraduate courses) διαρκούν μόνο τρία χρόνια κι οδηγούν σε πτυχίο Bachelor. Ο μικρότερος χρόνος των σπουδών σε σχέση με την Ελλάδα είναι ένα μόνο από τα πολλά πλεονεκτήματα που έχουν τα προπτυχιακά προγράμματα στην Αγγλία. Η ανώτατη εκπαίδευση εκεί διαρκεί 9 μήνες, από […]