Βουλγαρία


Σπουδές στη Βουλγαρία

Τα τελευταία χρόνια, οι σπουδές στη Βουλγαρία είναι μια από τις δημοφιλέστερες επιλογές ιδιαίτερα για τους Έλληνες. Χιλιάδες νέοι ζούν και σπουδάζουν στη Βουλγαρία, είτε σε προπτυχιακό, είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Από το 2007, η Βουλγαρία αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, οι σπουδές στη Βουλγαρία οδηγούν σε πτυχία αναγνωρισμένα στην Ελλάδα αλλά και σε […]

Σπουδές στη Βουλγαρία