Για περισσότερα από 70 χρόνια το Βρετανικό Συμβούλιο έχει δημιουργήσει δυνατές πολιτιστικές σχέσεις με άλλες χώρες, ανταλλάσσοντας γνώση και ιδέες και παρέχοντας εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Τα προγράμματά τους καλύπτουν πάνω από 112 εκατομμύρια ανθρώπων το χρόνο στην Αγγλία και 110 άλλες χώρες. Το Βρετανικό Συμβούλιο είναι ο κύριος οργανισμός της Βρετανίας για τις διεθνείς πολιτισμικές σχέσεις. Προσφέρει σε ανθρώπους από όλο τον κόσμο ευκαιρίες για γνώση και δημιουργικές ιδέες από τη Βρετανία.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Αφήστε σχόλιο