Τα Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου είναι πλήρως αναγνωρισμένα στην Ελλάδα και σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου. Στην Ελλάδα, η υπεύθυνη υπηρεσία για τις ακαδημαϊκές ισοτιμίες των πανεπιστημιακών πτυχίων είναι το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). Η ταχυδρομική διεύθυνση του ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) είναι: Αγίου Κωνσταντίνου 54, Πλατεία Καραϊσκάκη, Αθήνα 10437. Μπορείτε ακόμα να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 210-5281000. Έχετε λοιπόν τη δυνατότητα να διασταυρώσετε τις πληροφορίες σας σχετικά με τους αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών στην Ελλάδα.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Αφήστε σχόλιο